Club Med Joyview

精致周边游假期

Club Med Joyview周边游假期概念

Joyview Concept

Club Med Joyview是Club Med集团旗下三大产品线之一,是来自Club Med全新假期概念,旨在为中国一线城市的家庭和企业消费者提供国内精致的短途假期体验。Joyview的度假村选址基于周边旅游景点,位于距一线城市两到三小时车程内。

Club Med Joyview周边游度假村推荐